MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել պիցցա մետրոպոլ

Պիցցայի լոշի վրա գինի ցանել: Դնել ոչխարի միսը: Նրա վրա տեղավորել մարինացված սնկերը, հարթեցնել և դնել ձկան ֆիլեն, հետո՝ ձկան պահածոն: Քերած պանիր ցանել և կծու տոմատ լցնել: Պիցցան 9-11 րոպե դնել ջեռոցը և թխել մինչև պատրաստ լինելը:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք պիցցա մետրոպոլ

ձուկ ձուկ 200 gram

պիցցայի լոշ պիցցայի լոշ 1 հատ

ոչխարի միս ոչխարի միս 100 gram

պահածոյացված սունկ պահածոյացված սունկ

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 70 gram

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 60 ml

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1340դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 215 կկալ

Press Esc to close

Автор и администратор сайта 1001recepti.info