MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել աղցան սիրուհի

Հում գազարը մաքրել, քերիչով անցկացնել: Ճակնդեղը խաշել, քերել: Քերիչով անցկացնել նաև հալած պանրիկը: Չամիչը 20 րոպե թրջել սառը ջրի մեջ: Ընկույզը մանրացնել: Աղցանը շերտավոր է. մատուցվող ափսեի մեջ նախ տեղավորել քերած գազարը, վրան մայոնեզ քսել: Հաջորդը չամիչն է, վրան` մայոնեզ: Հետո պանրիկը, վրան մայոնեզ սխտորին խառնած: Խաշած ճակնդեղը տեղադրել պանրի վրա, նորից մայոնեզով ծածկել: Հաջորդ շերտը մանրացված ընկույզն է: Վերջինը մայոնեզի շերտն է: Աղցանը մատուցելիս զարդարել չիպսերով:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք աղցան սիրուհի

գազար գազար 4 հատ

չամիչ չամիչ 150 gram

ճակնդեղ ճակնդեղ 2 հատ

սխտոր սխտոր 2 pchex

ընկույզ ընկույզ 50 gram

մայոնեզ մայոնեզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1040դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 47 կկալ

Press Esc to close

Автор и администратор сайта 1001recepti.info