konfetner-rafaelo-1
Կոնֆետներ “Ռաֆաելլո”
Խոզի լցոնած միս
Խոզի լցոնած միս
Իտալական օմլետ
Իտալական օմլետ
Կարտոֆիլով նյոկի
Կարտոֆիլով նյոկի
Իսպանական պահածո
Իսպանական պահածո
Լցոնած խեցիներ
Լցոնած խեցիներ
Կաթնաշոռով լցոնած մակարոն
Կաթնաշոռով լցոնած մակարոն
Պաստա բոլոնյեզե
Պաստա բոլոնյեզե
Տիրամիսու
Տիրամիսու
Մակարով Իտալական ձևով
Մակարով Իտալական ձևով
Հավն իտալական տարբերակով
Հավն իտալական տարբերակով
ՊԻՑՑԱՊԻՑՑԱ ”DOUBLE CHEESE”
ՊԻՑՑԱ ”DOUBLE CHEESE”
ԸՆԿՈՒՅԶՈՎ ՍՈՈՒՍ ՍՊԱԳԵՏՏԻԻ ՀԱՄԱՐ
ԸՆԿՈՒՅԶՈՎ ՍՈՈՒՍ ՍՊԱԳԵՏՏԻԻ ՀԱՄԱՐ
ՄՍՈՎ ԼԱԶԱՆՅԱ
ՄՍՈՎ ԼԱԶԱՆՅԱ
ԿԱԼՑՈՆԵ. ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՓԱԿ ՊԻՑՑԱ
ԿԱԼՑՈՆԵ. ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՓԱԿ ՊԻՑՑԱ
ԼՈԼԻԿՈՎ ԲՐՈՒՍԿԵՏԱ
ԼՈԼԻԿՈՎ ԲՐՈՒՍԿԵՏԱ
Աղցան բոնջորնո
Աղցան բոնջորնո
ՊԱՍՏԱ ՊԵՊԵՐՈՆԱՏԱ
ՊԱՍՏԱ ՊԵՊԵՐՈՆԱՏԱ
ՊԱՆՐՈՎ ՌԱՎԻՈԼԻ
ՊԱՆՐՈՎ ՌԱՎԻՈԼԻ
ՄԱԿԱՐՈՆ ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՁԵՎՈՎ
ՄԱԿԱՐՈՆ ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՁԵՎՈՎ
ՐԻԶՈՏՏՈ ՄԻԼԱՆՅԱՆ ՁԵՎՈՎ
ՐԻԶՈՏՏՈ ՄԻԼԱՆՅԱՆ ՁԵՎՈՎ
ԼԱԶԱՆՅԱ ԲՈԼՈՆՅԵԶԵ
ԼԱԶԱՆՅԱ ԲՈԼՈՆՅԵԶԵ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՂՑԱՆ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՂՑԱՆ
ԱՂ ԴՐԱԾ ՊԱՆՉԵՏՏԱ
ԱՂ ԴՐԱԾ ՊԱՆՉԵՏՏԱ
ՌԱՎԻՈԼԻ
ՌԱՎԻՈԼԻ
Պաննա կոտա
Պաննա կոտա
ՕՍՍՈԲՈՒԿՈ ՀՈՐԹԻ ՄՍՈՎ
ՕՍՍՈԲՈՒԿՈ ՀՈՐԹԻ ՄՍՈՎ
ՍԱԼՅԱՄԻՈՎ ՊԻՑՑԱ
ՍԱԼՅԱՄԻՈՎ ՊԻՑՑԱ
Աղցան կապրեզե
Աղցան կապրեզե
Աղցան սիցիլիա
Աղցան սիցիլիա
ԼԵՉՈՅՈՎ ՊԻՑՑԱ
ԼԵՉՈՅՈՎ ՊԻՑՑԱ
ԵԼԱԿՈՎ ՏՈՐԹ
ԵԼԱԿՈՎ ՏՈՐԹ
ՍՆԿՈՎ ԵՎ ՊԱՆՐՈՎ ԿՈՍՏԻՆԻ
ՍՆԿՈՎ ԵՎ ՊԱՆՐՈՎ ԿՈՍՏԻՆԻ
ՊԻՑՑԱ ԻՏԱԼԱԿԱՆ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՊԻՑՑԱ
ԼՈԼԻԿՈՎ ՖՈԿԱՉՉԱ
ԼՈԼԻԿՈՎ ՖՈԿԱՉՉԱ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՊՈՒՐ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԱՊՈՒՐ
ՏՈՄԱՏԻ ՍՈՈՒՍ ՍՊԱԳԵՏՏԻԻ ՀԱՄԱՐ
ՏՈՄԱՏԻ ՍՈՈՒՍ ՍՊԱԳԵՏՏԻԻ ՀԱՄԱՐ
ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆՈՎ ԵՎ ՍՆԿՈՎ ՐԻԶՈՏՏՈ
ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆՈՎ ԵՎ ՍՆԿՈՎ ՐԻԶՈՏՏՈ
ՍՄԲՈՒԿՈՎ ՋԵՌԵՓՈՒԿ
ՍՄԲՈՒԿՈՎ ՋԵՌԵՓՈՒԿ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՆԴԱԿ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՆԴԱԿ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՍՄԲՈՒԿՈՎ ՆԱՎԱԿՆԵՐ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՍՄԲՈՒԿՈՎ ՆԱՎԱԿՆԵՐ
ԴԴՄԻԿՈՎ, ՀԱՎՈՎ ԼԱԶԱՆՅԱ
ԴԴՄԻԿՈՎ, ՀԱՎՈՎ ԼԱԶԱՆՅԱ
ՊԻՑՑԱ ԹԱՎԱՅԻ ՄԵՋ
ՊԻՑՑԱ ԹԱՎԱՅԻ ՄԵՋ
ԱՔԱՂԱՂ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ
ԱՔԱՂԱՂ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ
ՐԻԶՈՏՏՈ ՄԻԼԱՆՅԱՆ
ՐԻԶՈՏՏՈ ՄԻԼԱՆՅԱՆ
ՊԻՑՑԱ ԻՏԱԼԱԿԱՆ
ՊԻՑՑԱ ԻՏԱԼԱԿԱՆ
ՏՈՐՏԵԼՒ
ՏՈՐՏԵԼՒ
ՀԱՎԻ ՄԻՍ ՄԻԼԱՆՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ
ՀԱՎԻ ՄԻՍ ՄԻԼԱՆՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ
ՍՆԿՈՎ ՐԻԶՈՏՏՈ
ՍՆԿՈՎ ՐԻԶՈՏՏՈ
ԱՐՔԱՅԱԽՆՁՈՐՈՎ ՊԻՑՑԱ
ԱՐՔԱՅԱԽՆՁՈՐՈՎ ՊԻՑՑԱ
ԿԱՊՈՆԱՏԱ
ԿԱՊՈՆԱՏԱ
ԱՐԱԳ ՊԻՑՑԱ
ԱՐԱԳ ՊԻՑՑԱ
ՊԻՑՑԱՅԻ ՍՈՈՒՍ
ՊԻՑՑԱՅԻ ՍՈՈՒՍ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՄՍԱԳՆԴԻԿՆԵՐ
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՄՍԱԳՆԴԻԿՆԵՐ
ՁԻԹԱՊՏՂՈՎ ԱՂՑԱՆ
ՁԻԹԱՊՏՂՈՎ ԱՂՑԱՆ
ՀԱԼԱԾ ՊԱՆՐԻԿՆԵՐՈՎ ՊԻՑՑԱ
ՀԱԼԱԾ ՊԱՆՐԻԿՆԵՐՈՎ ՊԻՑՑԱ
ՄԱՐԻՆԱՐԱ ՍՈՈՒՍՈՎ ՀԱՎԻ ՄԻՍ
ՄԱՐԻՆԱՐԱ ՍՈՈՒՍՈՎ ՀԱՎԻ ՄԻՍ
none image
ԼԻՄՈՆՉԵԼԼՈ
ՍՊԱԳԵՏԻ ՊԵՍՏՈ ՍՈՈՒՍՈՎ ԵՎ ՀԱՎԻ ԿՐԾՔԱՄՍՈՎ
ՍՊԱԳԵՏԻ ՊԵՍՏՈ ՍՈՈՒՍՈՎ ԵՎ ՀԱՎԻ ԿՐԾՔԱՄՍՈՎ