MyKitchen.am

Թռչնամսով ուտեստներ

Չախոխբիլի
ՉԱԽՈԽԲԻԼԻ
4.3
Թռչնամսով ուտեստ: Արևելյան,Տոնական,Ծննդյան,Ամենօրյա,
Սնկով ռուլետ
Սնկով ռուլետ
4.8
Թռչնամսով ուտեստ: Եվրոպական,Տոնական,Ծննդյան,Ամենօրյա,
Ապխտած հավ
ԱՊԽՏԱԾ ՀԱՎ
4.9
Թռչնամսով ուտեստ: Արևելյան,Ամանորյա,Տոնական,Ծննդյան,Ամենօրյա,
Բրիզոլիներ
ԲՐԻԶՈԼԻՆԵՐ
4.4
Թռչնամսով ուտեստ: Ֆրանսիական,Ծննդյան,Ամենօրյա,