MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել հավի լյարդով պաշտետ

Կարագի կեսը թողնել մինչև սենյակային ճերմաստիճանի դառնալը: խնձորը կլպել, սերմատուփը հեռացնել, կտրտել, սոխը նույնպես կտրտել և խնձորի հետ 20գ կարագով տապակել` մինչև սկսեն թեթևակի վարդագունել, լցնել հարիչի թասի մեջ: Տապակի մեջ 30 գ կարագ դնել և հավի կիսած լյարդերը տապակել միջին կրակով` մինչև պատրաստ լինեն, աղ, պղպեղ և դարչին ավելացնել, խառնել: Լցնել հարիչի թասի մեջ, ավելացնել սերուցքը, հարել` մինչև միասեռ զանգված դառնա, լցնել թասի մեջ: Սենյակային ջերմաստիճանի 40 գ կարագը հարել` մինչև կրեմի նման զանգված ստացվի, շարունակելով հարել, մաս-մաս լցնել լյարդի զանգվածը, պաշտետը համտեսել, կիտրոնի հյութ, աղ, պղպեղ անել, մեկ անգամ էլ հարել, ապա այս զանգվածը լցնել սննդային թաղանթ փռած հարմար կաղապարի մեջ, հարթեցնել: Մնացած կարագը հալեցնել, լցնել պաշտետի վրա, սննդային թաղանթով ծածկել, մի քանի ժամով դնել սառնարանը:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք հավի լյարդով պաշտետ

կարագ կարագ 110 gram

սոխ սոխ 1 glux

խնձոր խնձոր 1 հատ

Հավի լյարդ Հավի լյարդ 300 gram

կոնյակ կոնյակ 2 chashi_gdal

սերուցք սերուցք 1 chashi_gdal

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

դարչին դարչին 1 ptxunc

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1580դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 99 կկալ

Նշված տվյալներով արդյունք չկա