MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել խոզի միս ջեռոցում

Սև հատիկ պղպեղը, չոր կարմիր պղպեղը, համեմի սերմը թեթևակի մանրացնել, խառնել ուրցի և խոշոր աղի հետ: Սխտորի պճեղները երկարուկ կտրտել, թավալել համեմունքի մեջ: Խոզի յուղի շերտի մեջ ոչ խոր կտրվածքներ անել այնպես, որ դրանք հազիվ հասնեն մսին: Մսակտորի հակառակ կողմից դանակով խոր ճեղքեր անել, ամեն ճեղքի մեջ սխտորի համեմված կտոր դնել, մսակտորին գլանի ձև տալ, բամբակե թելով կապկպել, որպեսզի, եփվելու ընթացքում, այն պահպանի ձևը: Թասի մեջ խառնել մանանեխը, մայոնեզը, այս զանգվածը քսել մսակտորին, ապա մսակտորը թավալել համեմունքի մեջ, փաթաթել ալյումինաթղթի կրկնակի շերտի մեջ: Մարինացնել 2-3 ժամ, ապա հենց նույն փաթեթով դնել 180* ջերմությամբ ջեռոցը` 40-45 րոպե:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք խոզի միս ջեռոցում

խոզի միս խոզի միս 600 gram

մանանեխ մանանեխ 1 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 3 pchex

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

մայոնեզ մայոնեզ 1 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

համեմի սերմ համեմի սերմ 1 chashi_gdal

ուրց ուրց 1 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2530դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 91 կկալ

Նշված տվյալներով արդյունք չկա