MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել նանայով և պանրով ոչխարի միս

Ոչխարի բդի ոսկորը հեռացնել: Թասի մեջ խառնել աղն ու պղպեղները: Սխտորը ոչ բարակ ձողիկների կտրտել, թավալել այս խառնուրդի մեջ: Մսի մեջ սուր դանակով ճեղքեր բացել, սխտորի կտորները տեղավորել ճեղքերի մեջ: Նանա մանր կտրտել, խառնել կապույտ պանրի հետ, տրորել: Այս զանգվածը տեղադրել ոսկորի տեղում, բդի ձևը վերականգնել, կապկպել, բուսայուղով բոլոր կողմերից տապակել այնքան, որ կեղև կապի, բուդը 2-3 տակ փաթաթել ալյումինաթղթով, դնել 170* ջերմ.ջեռոցը. եփել ամեն կգ-ի հաշվով` մեկ ժամ հաշվարկով: Բուդը հանել ջեռոցից, թողնել 20 րոպե, հեռացնել ալյումինաթուղթը, մատուցել:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք նանայով և պանրով ոչխարի միս

ոչխարի միս ոչխարի միս 4 kg

սխտոր սխտոր 3 pchex

նանա նանա 3 coxun

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր գինի կարմիր գինի 1 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9220դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 941 կկալ

Press Esc to close
Նշված տվյալներով արդյունք չկա