MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել գաղտնիքով կոտլետ

Ֆիլեն աղալ, լորի ձվերը եփել 3 րոպե ու անմիջապես դնել սառը ջրի մեջ, մաքրել: Հացի կտորը կաթի մեջ թրջել: Մի քիչ ճզմել ու աղալ: Խճողակի մեջ լցնել ձուն, աղը, պղպեղը ու լավ խառնել: Խճողակից պատրաստել նրբաբլիթ: Մեջտեղում դնել լորի ձուն ու փակել այնպես, որ կոտլետի տեսք ստանա: Տապակել բուսական յուղի մեջ բոլոր կողմերից: Հետո կափարիչով փակել ու եփել 5-7 րոպե:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք գաղտնիքով կոտլետ

հնդկահավ հնդկահավ 500 gram

հաց հաց 100 gram

կաթ կաթ 0.5 teyi_bajak

ձու ձու 1 հատ

լորի ձու լորի ձու 6 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1540դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 610 կկալ

Информация об авторе Алена Годунова