MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել աղ դրած սունկ

Սունկը մաքրել, լվանալ: Սնկի վրա սառը ջուր լցնել և դնել սառը տեղում: Հաջորդ օրը ջուրը թափել, սունկը հոսող ջրով լվանալ և շարել մեծ ամանի մեջ: Շերտ առ շերտ վրան աղ ցանել և համեմունքներ դնել: Վրան ծանրություն դնել: Սունկը պատրաստ կլինի 1,5 -2 ամիս անց: Պատրաստի սունկը պահել 5-6 աստիճանում լավ օդափոխվող սենյակում:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք աղ դրած սունկ

սունկ սունկ 2.5 kg

աղ աղ 100 gram

սև պղպեղ սև պղպեղ

դափնու տերև դափնու տերև

սխտոր սխտոր

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3690դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 17 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info