MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Իմ Խոհանոցը

Ճաքճքված ոտքերը բուժելու համար կաղնու 500 գ. Մանրացրած արմատների վրա լցրեք 3-4 լ ջուր, կես ժամ եփեք և եփուկը օգտագործեք թրջոցների, լոգանքի ձևով: Ոտքերի քրտնաարտադրությունը կանխելու համար օգտակար է կաղնու եփուկով (1:10 հարաբերությամբ) լոգանքը: Այն պետք է լինի 37-48 0C, կուրսը` 10-15 լոգանք:
Օգտագործեք ոտքերի համար հատուկ քսուքներ, որոնք փափկեցնում են մաշկը, կարգավորում արյան շրջանառությունը, քրտնաարտադրությունը: Երակների լայնացումների բորբոքումների դեպքում մերսելն արգելվում է: Խորհուրդ չի տրվում հագնել արհեստական թելերից նեղ գուլպաներ, դրանք քրտնեցնում և խանգարում են արյան նորմալ շրջանառությունը: Եթե ձեր ոտքերը հոգնած են և ուռած, վերցրեք 5 ճ.գ. չոր դաղձի տերև,վրան լցրեք 5 լ եռացող ջուր, բերանը փակեք և թողեք 1 ժամ: Քիչ սառելուց հետո ոտքերը դրեք մեջը, պահեք 10-15 րոպե:Автор и администратор сайта 1001recepti.info