MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Իմ Խոհանոցը

Փայլուն մակերեսով կահույքի հիմնական թերությունն այն է, որ նրա վրա երևում են տարբեր վնասվածքները՝ քերծվածքներն ու սպիտակ հետքերը, որոնք առաջանում են՝ վրան տաք սպասք դնելիս:
Կահույքի վրայի քերծվածքները վերացնելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ պարագաները՝
- պարաֆին
- մոմ
- կարմիր գինի
- ձիթապտղի յուղ
- անձեռոցիկ
Կահույքը քերծվածքներից մաքրելու համար՝ վերցնել կարմիր գինի, ձիթապտղի յուղ և հավասար քանակությամբ խառնել, քսել կահույքի վնասված մասերին և թողնել որոշ ժամանակ, որպեսզի ներծծվի: Հետո չոր և մաքուր անձեռոցիկի օգնությամբ մաքրել տվյալ մասը:
Սպիտակ հետքերը կահույքի վրայից մաքրելու համար՝ վերցնել մի կտոր պարաֆին և քսել վնասված մասին: Հետո ծածկել անձեռոցիկով և տաք արդուկով արդուկել: Մի քանի անգամ կրկնել, մինչև հետքը լրիվ վերանա: Այնուհետև այդ մասը մաքրել քաթանե լաթով:Автор и администратор сайта 1001recepti.info