MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել կանաչ սոխով շերտավոր բլիթ

Ալյուրն ու աղը խառնել, այնքան ջուր լցնել, որ միջին պնդության խմոր ստացվի, լավ հունցել, դնել փակվող ամանի մեջ, դա էլ տեղադրել գոլ ջրով ամանի մեջ, որպեսզի խմորը շուտ հասունանա: Սոխը մանր կտրտել, վրան քիչ աղ ու կարմիր պղպեղ անել: Խմորը փոքր գնդերի բաժանել, բարակ, երկարուկ շերտ գրտնակել, վրան հալած յուղ քսել, սոխ շաղ տալ,մատիտի նման փաթաթել, ապա, մի ծայրից սկսելով՝ պարույր փաթաթել, տափակեցնել: Տապակի մեջ բուսայուղ տաքացնել, բլիթները երկու կողմից տապակել, տեղափոխել թղթե անձեռոցիկի վրա: Մատուցելիս վրան կտրտած կանաչ սոխ շաղ տալ:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք կանաչ սոխով շերտավոր բլիթ

ալյուր ալյուր 200 gram

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 0.5 punj

յուղ յուղ 2 chashi_gdal

ձեթ ձեթ

աղ աղ 1 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 330դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 41 կկալ

Նշված տվյալներով արդյունք չկա