MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել իսպանական բուտերբրոդներ

Ճուտը խաշել, միսն առանձնացնել ոսկորներից, մանր կտրատել և խառնել մայոնեզին: Հացի շերտերից կեղևը կտրել, հանել, խառնուրդը պաշտետի պես քսել հացին: Զարդարել կանաչիով և ձիթապտուղներով:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք իսպանական բուտերբրոդներ

հաց բատոն հաց բատոն 0.5 հատ

ճուտ ճուտ 400 gram

մայոնեզ մայոնեզ 100 gram

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 20 gram

մաղադանոս մաղադանոս 10 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1080դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 155 կկալ

Նշված տվյալներով արդյունք չկա