MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել աղցան ‘’նվեր’’

Աղցանի առաջին շերտը դնում ենք նվերի տեսքով` նախօրոք քերած կարտոֆիլ դնել ու լավ ծածկել մայոնեզով: Երկրորդ շերտը կլինի նախօրոք կտրատած ու եփած լյարդի կեսը: Հետո դնում ենք քերած ու եփած բազուկը, որը նորից ծածկում ենք մայոնեզով: Հետո դնեւմ ենք քերած գազարը, որը նույնպես փակում ենք մայոնեզով: Հաջորդ շերտը կլինի լյարդի երկրորդ մասը, մայոնեզ ենք քսում ու դնում կարտոֆիլի շերտը: Վերջին շերտը դնում ենք մանր քերիչով քերած դեղնուցը: Աղցանը զարդարում ենք դեղնուցով, որն էլ դնում ենք ժապավենի տեսքով, իսկ կողքերին դնել խաղողի հատիկներ: Գազարի բարակ շերտերից սարքում ենք բարակ ժապավենները ու մեծ ժապավենը, որի մեջտեղում դնում ենք խաղող ու աղցանը պատրաստ է:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք աղցան ‘’նվեր’’

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 5 հատ

ձու ձու 4 հատ

գազար գազար 2 հատ

խաղող խաղող 300 gram

ճակնդեղ ճակնդեղ 1 հատ

կանաչ ոլոռ կանաչ ոլոռ 100 gram

հավի միս հավի միս 300 gram

մայոնեզ մայոնեզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1420դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 642 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info