MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել աղցան ՛՛վիշապ՛՛

Գազարն ու ձուն եփել: Ձուն մաքրել, դեղնուցն ու սպիտակուցն առանձնացնել: Մի քիչ սպիտակուց թողնել զարդարելու համար, մնացածը քերել քերիչով: Դեղնուցը կարելի է մանրացնել: Ապուխտը խորանարդիկների բաժանել: Պանիրը միջին քերիչով քերել: Գազարը մաքրել ու միջին քերիչով քերել: Լոլիկների ավելորդ մասերը հանել, կտրատել : սպիտակուցից վիշապ սարքել ափսեի մեջ: Մի քիչ աղ ավելացնել, մայոնեզ լցնել: Շարել ապուխտը, լոլիկը, աղ ցանել, մայոնեզ լցնել: Պանիրը դնել ու մայոնեզ քսել: Գազարից սարքել գլուխը, թաթերն ու պոչը: Մնացածը զարդարել դեղնուցով: Մնացած սպիտակուցից սարքել աչքերը, գազարից՝ ականջներն ու պոչը, լոլիկից՝ բերանը, ձիթապտղից՝ կոպերը, քիթը, ճանկերը ու մարմինը:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք աղցան ՛՛վիշապ՛՛

խոզապուխտ խոզապուխտ 200 gram

ձու ձու 4 հատ

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

գազար գազար 2 հատ

ձիթապտուղ ձիթապտուղ

մայոնեզ մայոնեզ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1350դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 471 կկալ

Press Esc to close

Автор и администратор сайта 1001recepti.info