MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել աղցան հանդիպում

Սոխը կտրատել օղակաձև, կիսել, եռացած ջուր լցնել վրան, հետո քամել, որ դառնությունը կորչի: Վարունգն ու լոլիկը կտրատել: Պանիրը խորանարդաձև կտրատել: Խառնել եգիպտացորենը, վարունգը, լոլիկը, պանիրը, սոխը: Մի քիչ աղ ցանել: Բուսայուղ լցնել աղցանի վրա և խառնել:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք աղցան հանդիպում

պահածոյացված եգիպտացորեն պահածոյացված եգիպտացորեն 400 gram

լոլիկ լոլիկ 300 gram

վարունգ վարունգ 300 gram

սոխ սոխ 150 gram

ձեթ ձեթ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1200դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 143 կկալ

Press Esc to close

Автор и администратор сайта 1001recepti.info