MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել սուրճի շերբեթ

Փոքրիկ կաթսայի մեջ տաքացնել ջուր, խառնել շաքարավազը, մեկ-երկու րոպե եռացնել: Սուրճ եփել, 3 թ. գդ. սուրճ և  300 մլ ջուր, ավելացնել նաև դարչին: Սուրճը խառնել օշարակին և թողնել հովանա: Շերբեթը լցնել մետաղյա ամանի մեջ, դնել սառնարանի մեջ: Մատուցելիս զարդարել հարած սերուցքով:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք սուրճի շերբեթ

շաքարավազ շաքարավազ 125 gram

սև սուրճ սև սուրճ 300 ml

ջուր ջուր 450 ml

սերուցք սերուցք 100 ml

դարչին դարչին 1 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 450դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 6 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info