MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել կվաս. ամառային ըմպելիք

Խմորիչը և շաքարավազը խառնել ալյուրին: Լցնել գոլ ջրի մեջ, լավ խառնել, որ դառնա միատարր զանգված: Թողնել կես ժամ տաք տեղում: Դրանից հետո կվասի «խմորիչը» պատրաստ է: Մնում է չորահացի և ջրի հետ թրջել այն: Եռացած ջրի մեջ լցնել բոված հացի կտորները: Հացը շատ չբովել, այլապես ըմպելիքը դառը կլինի: Ավելացնել պատրաստած խմորիչը և թողնել մեկ-երկու օր: Քամել, ըմպել սառը:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք կվաս. ամառային ըմպելիք

խմորիչ խմորիչ 10 gram

շաքարավազ շաքարավազ 1 chashi_gdal

ալյուր ալյուր 2 chashi_gdal

ջուր ջուր 1 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 110դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 11 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info