MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել կոկտեյլ «սառցե բալ»

Բաժակի մեջ լցնել բալի հատիկները: Լցնել կոնյակը, նարնջի և բալի հյութերը: Զգուշորեն բաժակի մեջ դնել պաղպաղակի մի գնդիկ, որի վրա բալ է դրված:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք կոկտեյլ «սառցե բալ»

կոնյակ կոնյակ 10 gram

նարնջի հյութ նարնջի հյութ 50 gram

բալի հյութ  բալի հյութ 20 gram

պաղպաղակ պաղպաղակ 20 gram

բալ բալ 20 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 160դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 14 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info