MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել հաղարջով թեյով ֆրիզ

Սառը թեյը, շաքարավազը, սառույցի կտորները, հյութը խառնել շեյկերում մոտ երկու րոպե: Լցնել երկար բաժակների մեջ կիսով չափ, ավելացնել գազավորված ջուրը, անմիջապես մատուցել:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք հաղարջով թեյով ֆրիզ

սառը թեյ սառը թեյ 500 ml

սև հաղարջի հյութ սև հաղարջի հյութ 125 ml

գազավորված ջուր գազավորված ջուր 150 ml

շաքարավազ շաքարավազ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 590դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 19 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info