MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել բալով մանկական կոկտեյլ

Այս բոլորը հարել բլենդերով, լցնել բաժակները և մատուցել:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք բալով մանկական կոկտեյլ

բալի հյութ  բալի հյութ 100 ml

արքայախնձորի հյութ արքայախնձորի հյութ 60 ml

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 30 ml

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 190դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 22 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info