MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել ազնվամորիով կոկտեյլ

Ազնվամորի լցնել կաթսային մեջ, ավելացնել շաքարավազը և եփել այնքան մինչև եռա: Այնուհետև թողնել, որ սառչի: Վերջում ավելացնել կաթը, պաղպաղակը և հարիչով հարել 2-3 րոպե:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք ազնվամորիով կոկտեյլ

կաթ կաթ 0,5 liters

պաղպաղակ պաղպաղակ 200 gram

ազնվամորի ազնվամորի 300 gram

շաքարավազ շաքարավազ 50 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 630դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 49 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info