MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել մրգով վարսակի շիլա

Խնձորի հյութը եռացնել կաթսայի մեջ, ավելացնել վարսակի փաթիլները, եփել շիլան, մինչև պատրաստ լինի: Տանձը քերիչով անցկացնել, լցնել շիլայի մեջ: Մյուս տանձը շերտատել, տապակել կարագով, կարմրեցնել: Վրան մեղր և դարչին լցնել ըստ ցանկության: Կարելի է առանց վերջիններիս: Շիլան մատուցել տանձի կտորների հետ: Շիլան կարելի է եփել ինչպես ջրով, այնպես էլ կաթով:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք մրգով վարսակի շիլա

խնձորի հյութ խնձորի հյութ 500 ml

վարսակի փաթիլներ վարսակի փաթիլներ 200 gram

տանձ տանձ 2 հատ

կարագ կարագ 50 gram

դարչին դարչին 1 teyi_gdal

մեղր մեղր

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1990դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 128 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info