MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Ի՞նչ եփել այսօր

 

Բարի գալուստ, հարգելի հյուր: Եթե մուտքագրեք Ձեր բաղադրիչները, մենք կոգնենք Ձեզ արագ գտնել, թե ինչ կարող եք պատրաստել Ձեր ունեցած բաղադրիչերով "Իմ Խոհանոցը" գործիքի օգնությամբ :

 

Որպեսզի Դուք կարողանաք օգտվել "Իմ Խոհանոցը" գործիքից, անհրաժեշտ է կատարել ստորև նշված քայլերը.

 

քայլ 1

  քայլ 2


:Սեղմեք նշված կոճակը , որպեսզի ստեղծեք Ձեր խոհանոցը` Ձեր խոհանոցում առկա բաղադրիչների ցանկը

 

քայլ 3

Մուտքագրեք Ձեր խոհանոցում առկա բաղադրիչների ցանկը Ձեզ համար նախընտրելի տարբերակով՝

  1.  Միանգամից մուտքագրելով հիմնական բաղադրիչների ցանկը (միանգամյա տարբերակ):
    123

  2.  Նշելով համապատասխան խումբը՝ ընտրել և տեղափոխել բաղադրիչը Ձեր սառնարանի մեջ:

  3.  Շարադրեք բաղադրիչը արագ որոնման դաշտի միջոցով:

tutorial

 

քայլ 4

Պահպանեք ձեր ընտրված բաղադրիչները՝ սեղմելով "Հիշել փոփոխությունը" կոճակը

end

 

 քայլ 5

Պահպանելուց հետո Ձեզ հասանելի կլինի տվյալ բաժինը, որի միջոցով կարող եք սահմանփակել որոնման արդյունքները Ձեր նախընտրած տարբերակով և  գտնել  համապատասխան բաղադրատոմսը՝ սեղմելով Փնտրել կոճակը:

end