1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Recipe

How to cook ելակով տորթ

Դոնդողի և մուսսի ժելատինները առանձին թրջել: Ուռչելուց հետո գոլորշու վրա տաքացնել: Ելակի դոնդողի համար 500 գ ելակը տրորել, խառնել շաքարավազի ու ժելատինի հետ: Պատրաստի բիսկվիթի խմորը դնել հանովի կաղապարի մեջ, վրան լցնել ժելեն, երեք ճաշի գդալ ժելե թողնել: Սառեցնել: Յոգուրտը խառնել կիտրոնի հյութին, շաքարավազին, կիտրոնիքերած կեղևի կեսին, ավելացնել հարած սերուցքը: Մուսսը լցնել սառած ժելեի վրա, սառեցնել: Մուսսի վրա բարակ շերտով լցնել մնացած ժելեն, թեթևակի նախշել, սառեցնել, զարդարել ելակով և անանուխի տերևով:You need the following ingredients for cooking ելակով տորթ

strawberry strawberry 600 gram

gelatin gelatin 3 teyi_gdal

sugar sugar 4 chashi_gdal

yogurt yogurt 450 gram

cream cream 250 gram

lemon lemon 1 pieces

mint mint

total cost of a prescription is 6Dollar
` calorie 90 kcal

The author and administrator mykitchen