MyKitchen.am

Ճաշատեսակներ

Ուտելիք՝ պատրաստվող մի քանի բաղադրիչներից: Որպես կանոն դասակարգում են՝ նախուտեստ /արգանակներ, ապուրներ/, երկրորդ /միս, ձուկ և այլն/, երրորդ /ըմպելիքներ, աղանդեր/: Այդպես է նաև ազգային ուտեստների դասակարգումը:
Ղափամա
ՂԱՓԱՄԱ
4.4
Ճաշատեսակ: Արևելյան,Տոնական,Ծննդյան,
Ֆալաֆել
ՖԱԼԱՖԵԼ
4.8
Ճաշատեսակ: Արևելյան,Տոնական,Ծննդյան,Ամենօրյա,