MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել կաթնաշոռով աղանդեր

Կարագն ու շաքարափոշին միասին հարել, ավելացնել աղացած կաթնաշոռը, լավ խառնել, զանգվածը 2*1*1 հարաբերությամբ 3 մասի կիսել: Փոքր կեսին կտրտած ընկույզ ավելացնել, խառնել, գնդեր ձևավորել, դնել սառցախցիկը: Մյուս փոքր կեսին մանրացրած չորաբլիթ խառնել, հունցել: Մնացած զանգվածին կակաո խառնել, լավ տրորել: Չորաբլիթով և կակաոյով զանգվածները բաժանել ընկույզի գնդիկների չափով բաժինների, բլիթներ ձևավորել: Ընկույզով գնդիկը դնել չորաբլիթով շրջանակի վրա, գունդ ձևավորել, ապա դա էլ դնել կակաոյով բլիթի վրա, գունդ ձևավորել, 10-15 րոպեով դնել սառցախցիկը: Տափակ ափսեի մեջ խտացրած կաթ լցնել, մյուսի մեջ` քերած շոկոլադ, 3-ի մեջ` կոկոսի քերուկ: Գնդերը թաթախել խտացրած կաթի մեջ, թավալել քերած շոկոլադի կամ կոկոսի քերուկի մեջ:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք կաթնաշոռով աղանդեր

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 500 gram

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 1 teyi_bajak

ընկույզ ընկույզ 50 gram

կարագ կարագ 150 gram

չորաբլիթ չորաբլիթ 150 gram

կակաո կակաո 20 gram

կոկոսի փաթիլներ կոկոսի փաթիլներ 30 gram

խտացրած կաթ խտացրած կաթ 1 tup

շոկոլադ շոկոլադ 100 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3160դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 221 կկալ

Նշված տվյալներով արդյունք չկա