MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել խոզի միս՝ փայլաթիթեղի մեջ կարմրեցրած

Խնձորները մասերի բաժանել: Խոզի միսը դնել թայլաթղթի մեջ, աղ ու պղպեղ անել, մանանեխ քսել: Խոզի մսի վրա խնձոր դնել, փայլաթուղթը փաթաթել ու դնել տապակի մեջ: Կարմրեցնել 1-1.5 ժամվա ընթացքում 180-200 աստիճան ջերմաստիճանում:


Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք խոզի միս՝ փայլաթիթեղի մեջ կարմրեցրած

խոզի միս խոզի միս 500 gram

խնձոր խնձոր 200 gram

մանանեխ մանանեխ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1990դրամ,
իսկ կալորիականությունը ` 84 կկալ

Автор и администратор сайта 1001recepti.info